Friday, October 4, 2013

BIODATA MALAIKAT

Nama : Malaikat
Lahir : Sebelum diciptakannya manusia

Agama : Islam
Jabatan : Pengawal orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala

Teman dekat : Orang yang tidur dalam keadaan suci
Tempat tinggal : Arsy / Langit

Patner Kerja : Muslim yang ta'at
Agen : Waliyullah dan para ulama

Kekasih Didunia : Orang yang selalu bersholawat dan berdzikir

Musuh : Iblis,orang kafir,zionis dll
Hobby : Mengajak kebaikan terhadap manusia

Tempat favorit : Majelis ta'lim,masjid dan rumah-rumah yang dibacakan Al-Qur'an,Dzikir,Shalawat dll

Tempat yang dibenci : Toilet,tempat maksiat dan rumah-rumah yang didalamnya terdapat kemaksiatan

Jurus Andalan :

1. Mengajak kepada kebajikan

2. Menanamkan ketaqwaan terhadap ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala

3. Ikut Membaca Al-Qur'an bersama orang yang gemar membaca Al-Qur'an

Pekerjaan :

1. Mengerjakan semua perintah ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala

2. Mendo'akan orang yang duduk menunggu waktu sholat

3. Mendo'akan orang yang bersedekah dan berinfak dijalan ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala

4. Mendo'akan orang yang menjenguk orang sakit

5. Mendo'akan orang yang mendo'akan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya

6. Mendo'akan orang yang tidur dalam keadaan suci

7. Mendo'akan orang yang duduk setelah selesai sholat (artinya berdzikir,berdoa dll)

8. Mendo'akan orang yang sholat subuh dan ashar secara berjama'ah

9. Mendo'akan orang yang berada pada shaf terdepan ketika sholat berjama'ah

10. Mendo'akan orang yang menyambung shaf yang kosong

11. Mendo'akan orang yang bersahur pada bulan ramadhan

SUBHANALLAH...

Semoga ALLAH perkenankan kita untuk didampingi malaikat-malaikat-Nya, atas izin-Nya lah para Malaikat senang membantu kita. Oleh karena itu, dekatlah kepada ALLAH, Carilah ALLAH kalau mau minta bantuan. Mudah2n bala bantuan dari Malaikat akan datang berturut2 atas se-izin-Nya. Aamiin.

No comments:

Post a Comment